Arxivar per Març, 2012

Els malnoms

Posted in Blau obscur with tags , , , on 6 Març 2012 by blauobscurcasinegre

Des de menut, des de que tinc la certesa d’escoltar converses entre la meua família, sobretot a l’hora de dinar, sempre m’he quedat fascinat per un aspecte molt concret: la facilitat d’identificar persones pel seu malnom i traure totes les dades relatives. Reconec que en eixos dies del passat, no en pipava cap; pensava per a mi mateix: però de qui dimonis estan parlant. Acostumava a preguntar quina era la raó per a que a eixes persones els digueren d’eixa forma, i clar és, les històries de cada malnom, podien ser de tot tipus, des de l’explicació més senzilla fins a la més inversemblant.

Ara que ja han passat més anys (sí, es de veres, em faig major), jo mateixa utilitze esta mena de vocabulari, no molt bé, però és el millor mètode, com he dit adés, per a que una altra persona sàpiga de qui parles. Es gratificant veure que per molts anys que passen, el poble sempre serà el poble en eixos xicotets aspectes. Tal volta d’ací a més anys, també parlen de mi com fulanito de tal.